Sulduz İlçesinin Demografik Durumu

Sulduz bölgesi Urmu Gölü’nun güneyinde bulunmaktadır. Bu bölgede Karapapak Türklerinin yanı sıra Zaza, Piran ve Mamış Kürt aşiretleri de yaşamaktadır. Türkler Negede şehri ve civarında, Kürtler ise Uşnu ve Hana (Piranşehr) şehirleri ve civarında yaşıyorlar. Bölgenin toplam nüfusu 348603 kişidir. Karapapak Türklerinin nüfusu yaklaşık 140 bin kişidir. Buda bölge nüfusunun %40’nı oluşturur. Yani bölge nüfusunun yaklaşık %60’nı Kürtler oluşturur.


Tablo: 5. SULDUZ  VİLAYETİ

Şehir

Şehir Nüfusu

İlçe Merkezi

İlçe Nüfusu

Köy Merkezi

Köy Nüfusu

 Köy

Negede

71288

merkezi

152345

Beyğumkale

13312

Beyğümkale

 

 

Mehemmetyar

 

 

7478

Mehemmetyar

  23434

Sulduz

11658

Pirabat

 

 

Elmehti

9023

ŞehreksMehdi

 

 

Hesenlu

8524

Hesenlu

 

 

 

 

Nluyan

Toplam

78766

 

175779

 

42517

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !